Χαρούλα Νικολαιδου
Χάρης Πλιασας
Ελένη Διψελλα 
Κοκλάνη Θεοδώρα
Αδαμαντία Μιχαλάκη